Stand van zaken BIGt&u 1 oktober 2016

Wageningen Research, TNO en Vrij Universiteit werken nu aan de realisatie van de eerste productieversie van de HortiCube, waarin we, zoals eerder afgesproken, data uit algemeen beschikbare open bronnen opnemen. Dit betreft data van bijvoorbeeld Eurostat, CBS, ITC, FAO, andere VN-organisaties, Wereldbank, Landbouwtelling, WAPA en Twitter. Deze versie van de HortiCube wordt beschikbaar gesteld in de hackathon die BIGt&u begin 2017 samen met LTO Glaskracht organiseert.

De hackathon is een goed moment om de HortiCube breed in de tuinbouwsector sector te introduceren. We kunnen daarin data over markt en productie bij elkaar brengen. Als partijen daartoe bereid zijn, kunnen we ook andere, nog niet open data opnemen voor experimenteren in de hackathon. Daarover moet dan eind 2016 met mogelijke dataleveranciers een afspraak gemaakt zijn. Suggesties hierover zijn welkom bij Harrij Schmeitz.

Op basis van de ervaringen in de hackathon en daarna, wordt in 2017 de software verder geoptimaliseerd en wordt de data-inhoud uitgebreid (zie ook hieronder). Wetenschappelijke methoden voor data-integratie en datavergaring van social media worden daarbij ook verder uitgewerkt.

Er wordt nu ook gewerkt aan het business- en governance-model voor de HortiCube, zoals dat er na afloop van het project uit kan zien, dat wil zeggen in 2018 en verder. Ideeën daarover worden de komende maanden besproken met bestuurders uit de tuinbouwsector. In 2017 wordt dit verder uitgewerkt en worden potentiële klanten buiten het huidige consortium benaderd. Daarbij wordt gemikt op uitbreiding van het consortium, om een stevige basis voor de toekomst te leggen, en partners te zoeken die extra data kunnen inbrengen. Sowieso wordt voor uitbreiding van de data-inhoud van de HortiCube in 2017 en 2018 een stevige regie uit de deelnemers in de toekomstige organisatie gevraagd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Tim Verwaart, Wilco van den Berg of Henk Zwinkels.