Belangrijkste data voor tuinbouw

In workshops met vertegenwoordigers van de tuinbouwsector kwamen, naast meer informatie over de consumentenmarkt, de volgende prioriteiten voor marktinformatie naar voren: meer gedetailleerde informatie qua product en actuelere informatie dan nu in de statistieken beschikbaar is. Naast Social Media kunnen Open Data uit databases van overheidsorganisaties daaraan bijdragen, zoals de Basisregistratie Percelen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de certificeringsaanvragen in de CLIENT-systemen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Belangrijke marktinformatie:

• Wat is hot onder consumenten?
• In Nederland
• In exportlanden
• Wat zeggen de media erover?
• Welke aanvoer wordt verwacht?
• Nederlandse productie
• Op Schiphol en in Rotterdam
• Wat is de actuele afzet en het marktaandeel?
• Van Nederlandse producenten en handelaren
• Van concurrenten op buitenlandse markten

Twitterstatistiek per seizoen

AGF-Twitter-TOP-5-2015-01

voorbeelddata1

Voorbeeld van data: ligging van
percelen met zaai-uien in Nederland,
mei 2015

voorbeelddata2
Voorbeeld van data: Twitterberichten over tulpen,
narcissen en hyacinten in Nederland jan ’14 – jan ‘15

Belangrijke bronnen voor marktinformatie:

Externe factoren die vraag en aanbod beïnvloeden:

 • weer
 • energieprijs
 • valutakoersen
 • feestdagen

Consumptie:

 • marktonderzoek
 • kassaroldata
 • social media

Productie:

 • arealen
 • actuele productie
 • prognoses
 • FADN

Internationale handel:

 • import/export
 • phytosanitaire inspecties
 • voorraden
 • aankomst op (lucht)havens

Nieuwsmedia:

 • artikelen over gezondheid, voedselveiligheid

HortiCube

Rond de jaarwisseling 2016/2017 wordt de eerste versie van de HortiCube beschikbaar gesteld. Deze biedt dan via een standaard OData interface toegang tot een eerste selectie van datasets. De datasets worden gekozen uit een lange lijst van kandidaten. De selectie is afhankelijk van de prioriteiten voor toepassingen die door de consortiumpartners gepland worden. Ideeën voor toepassingen en prioriteit van te ontsluiten datasets kunt u doorgeven aan Tim Verwaart.