Samen sterk: BIGt&u project

Het BIGt&u consortium bestaat uit kennisinstituten, tuinbouwbedrijven, IT specialisten, verenigingen van groenten, fruit en bloemen en planten en overheidsinstanties.

BIGt&u brengt verandering in Big Data voor de tuinbouw. Vanuit dit publiek-private partnerschap gaan we de infrastructuur inrichten voor marktinformatie en toegang tot uiteenlopende databronnen. Het komend jaar gaat dit project data verzamelen en in kaart brengen vanuit social media en een uniforme interface aanbieden met standaard eigenschappen en kenmerken. Met als resultaat dat straks relevante data daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de hele sector.

Doel: Versterken van de marktgerichtheid

De uitdaging voor de tuinbouwsector is om Big Data en marktinformatie open te stellen voor alle sectorgenoten. Daarnaast is het noodzakelijk om met de juiste classificatie en kenmerken data voor iedereen uniform te maken. Maar ook dataverzameling vanuit social media is van grote toegevoegde waarde.

De tuinbouwsector focust vandaag de dag veelal op productie en is nog steeds te weinig marktgericht. De handel bewaakt alleen inkoop- en verkoopinformatie en deelt dit zelden met sectorgenoten. De mogelijkheid om op basis van logistieke processen of productinformatie door de hele keten informatie en data te delen, zit niet in de huidige manier van werken. De behoefte is er wel, maar het willen en kunnen delen is nog een stap verder.

Zonder Big Data geen inzicht in de toekomst. Helaas is Big Data in de tuinbouw nog lang niet op het niveau waarop managementbesluiten genomen kunnen. Telers en handel hebben zelden voldoende informatie over hoe de producten worden gebruikt en gewaardeerd. Juist marktgericht en exact weten waar kansen zijn, zorgt voor groei voor de sector in binnen- en buitenland. Daar gaat dit project wat aan doen!

Lees meer over het BIGt&u-platform

"Zonder big data geen inzicht in de toekomst!"

BIGt&u is:

• Onderzoek voor de tuinbouwsector
• Open Data en Social Media benutten
• Versterking van de markgerichtheid
• Pre-competitieve verzameling en integratie van data
• Beschikbaar via een gestandaardiseerd interface
• Kosten delen in een gezamenlijke e-infrastructure
• Samenwerking met de ICT-sector
• Innovatief voor tuinbouw en ICT